بستن

 33873800 45 0098                info@azarsarooj.com

پروژه ماندگار ارومیه

پروژه تجاری مسکونی ماندگار ارومیه

  • تجاری مسکونی

  • ارومیه آذربایجان غربی

پروژه تجاری مسکونی ماندگار ، اجرا شده با استفاده از بلوک سبک اتوکلاو شده آذر ساروج سبلان در ارومیه آذربایجان غربی