بستن

 33873800 45 0098                info@azarsarooj.com

مجتمع مروارید اردبیل

پروژه مسکونی تجاری مروارید اردبیل

  • مسکونی تجاری

  • شهر اردبیل

پروژه تجاری مسکونی مروارید ، اجرا شده با استفاده از بلوک سبک اتوکلاو شده آذر ساروج سبلان در اردبیل