بستن

 33873800 45 0098                info@azarsarooj.com

تصاویر رویدادها و نمایشگاه ها

نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای تعاونی های کشور

آذر ساروج سبلان به عنوان تنها نماینده استان اردبیل در نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های تعاونی های کشور میزبان شما بود
زمان : ۹ الی ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۵
مکان :  محل دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران

 • دستاوردها و توانمندی های تعاونی های کشور

  9 الی ۱۲ شهریور ۱۳۹۵

 • دستاوردها و توانمندی های تعاونی های کشور

  ۹ الی ۱۲ شهریور ۱۳۹۵

 • دستاوردها و توانمندی های تعاونی های کشور

  ۹ الی ۱۲ شهریور ۱۳۹۵

 • دستاوردها و توانمندی های تعاونی های کشور

  ۹ الی ۱۲ شهریور ۱۳۹۵

 • دستاوردها و توانمندی های تعاونی های کشور

  ۹ الی ۱۲ شهریور ۱۳۹۵

 • دستاوردها و توانمندی های تعاونی های کشور

  ۹ الی ۱۲ شهریور ۱۳۹۵

 • دستاوردها و توانمندی های تعاونی های کشور

  ۹ الی ۱۲ شهریور ۱۳۹۵

 • دستاوردها و توانمندی های تعاونی های کشور

  ۹ الی ۱۲ شهریور ۱۳۹۵

 • دستاوردها و توانمندی های تعاونی های کشور

  ۹ الی ۱۲ شهریور ۱۳۹۵

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان،معماری و انبوه سازی ارومیه

در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان،معماری و انبوه سازی ارومیه ، با تکنولوژی روز دنیا در زمینه بلوک سبک اتوکلاو شده میزبان شما بودیم
زمان : ۴ الی ۷ خرداد ماه ۱۳۹۵
مکان : نمایشگاه بین المللی ارومیه

 • نمایشگاه صنعت ساختمان ارومیه

  ۴ الی ۷ خرداد ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان ارومیه

  ۴ الی ۷ خرداد ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان ارومیه

  ۴ الی ۷ خرداد ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان ارومیه

  ۴ الی ۷ خرداد ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان ارومیه

  ۴ الی ۷ خرداد ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان ارومیه

  ۴ الی ۷ خرداد ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان ارومیه

  ۴ الی ۷ خرداد ۱۳۹۵

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان اردبیل

حضور شرکت آذر ساروج سبلان، تولید کننده بلوک سبک اتوکلاو شده در سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان اردبیل
زمان : ۴ الی ۷ خرداد ماه ۱۳۹۵
مکان : نمایشگاه بین المللی اردبیل

 • نمایشگاه صنعت ساختمان اردبیل

  4 الی ۷ خرداد ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان اردبیل

  ۴ الی ۷ خرداد ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان اردبیل

  ۴ الی ۷ خرداد ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان اردبیل

  ۴ الی ۷ خرداد ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان اردبیل

  ۴ الی ۷ خرداد ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان اردبیل

  ۴ الی ۷ خرداد ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان اردبیل

  ۴ الی ۷ خرداد ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان اردبیل

  ۴ الی ۷ خرداد ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان اردبیل

  ۴ الی ۷ خرداد ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان اردبیل

  ۴ الی ۷ خرداد ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان اردبیل

  ۴ الی ۷ خرداد ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان اردبیل

  ۴ الی ۷ خرداد ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان اردبیل

  ۴ الی ۷ خرداد ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان اردبیل

  ۴ الی ۷ خرداد ۱۳۹۵

یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان گیلان

در یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان گیلان، با تکنولوژی روز دنیا در زمینه بلوک سبک اتوکلاو شده میزبان شما بودیم
زمان : ۲۸ الی ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
مکان : نمایشگاه بین المللی رشت

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  28 الی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  ۲۸ الی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  ۲۸ الی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  ۲۸ الی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  ۲۸ الی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  ۲۸ الی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  ۲۸ الی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  ۲۸ الی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  ۲۸ الی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  ۲۸ الی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  ۲۸ الی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  ۲۸ الی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  ۲۸ الی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  ۲۸ الی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  ۲۸ الی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ، لوازم و مصالح ساختمانی تبریز

در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ، لوازم و مصالح ساختمانی تبریز (BUILDEXPO TABRIZ) ، با تکنولوژی روز دنیا در زمینه بلوک سبک اتوکلاو شده میزبان شما بودیم
زمان : ۲۱ الی ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تبریز

 • نمایشگاه صنعت ساختمان تبریز

  21 الی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان تبریز

  ۲۱ الی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان تبریز

  ۲۱ الی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان تبریز

  ۲۱ الی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان تبریز

  ۲۱ الی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان تبریز

  ۲۱ الی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان تبریز

  ۲۱ الی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان تبریز

  ۲۱ الی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان تبریز

  ۲۱ الی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان تبریز

  ۲۱ الی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

 • نمایشگاه صنعت ساختمان تبریز

  ۲۱ الی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان گیلان

در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان گیلان – رشت ، با تکنولوژی روز دنیا در زمینه بلوک سبک اتوکلاو شده میزبان شما بودیم
زمان : ۱۲ الی ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۴
مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی رشت

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  12 الی ۱۵ آبان ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  ۱۲ الی ۱۵ آبان ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  ۱۲ الی ۱۵ آبان ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  ۱۲ الی ۱۵ آبان ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  ۱۲ الی ۱۵ آبان ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  ۱۲ الی ۱۵ آبان ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  ۱۲ الی ۱۵ آبان ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  ۱۲ الی ۱۵ آبان ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  ۱۲ الی ۱۵ آبان ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  ۱۲ الی ۱۵ آبان ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  ۱۲ الی ۱۵ آبان ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  ۱۲ الی ۱۵ آبان ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  ۱۲ الی ۱۵ آبان ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  ۱۲ الی ۱۵ آبان ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  ۱۲ الی ۱۵ آبان ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  ۱۲ الی ۱۵ آبان ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  ۱۲ الی ۱۵ آبان ۱۳۹۴

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ایران – تهران

در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ایران – تهران ، با تکنولوژی روز دنیا در زمینه بلوک سبک اتوکلاو شده میزبان شما بودیم
زمان : ۱۸ الی ۲۱ مردادماه ۱۳۹۴
مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

 • نمایشگاه صنعت ساختمان ایران - تهران

  18 الی ۲۱ مرداد ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان ایران - تهران

  ۱۸ الی ۲۱ مرداد ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان ایران - تهران

  ۱۸ الی ۲۱ مرداد ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان ایران - تهران

  ۱۸ الی ۲۱ مرداد ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان ایران - تهران

  ۱۸ الی ۲۱ مرداد ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان ایران - تهران

  ۱۸ الی ۲۱ مرداد ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان ایران - تهران

  ۱۸ الی ۲۱ مرداد ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان ایران - تهران

  ۱۸ الی ۲۱ مرداد ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان ایران - تهران

  ۱۸ الی ۲۱ مرداد ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان ایران - تهران

  ۱۸ الی ۲۱ مرداد ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان ایران - تهران

  ۱۸ الی ۲۱ مرداد ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان ایران - تهران

  ۱۸ الی ۲۱ مرداد ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان ایران - تهران

  ۱۸ الی ۲۱ مرداد ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان ایران - تهران

  ۱۸ الی ۲۱ مرداد ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان ایران - تهران

  ۱۸ الی ۲۱ مرداد ۱۳۹۴

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان استان گیلان

در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان استان گیلان ، با تکنولوژی روز دنیا در زمینه بلوک سبک اتوکلاو شده میزبان شماییم
زمان : ۸ الی ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴
مکان : محل دائمی نمایشگاه بین المللی گیلان

 • نمایشگاه صنعت ساختمان استان گیلان

  8 الی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان استان گیلان

  ۸ الی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان استان گیلان

  ۸ الی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان استان گیلان

  ۸ الی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان استان گیلان

  ۸ الی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان استان گیلان

  ۸ الی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان استان گیلان

  ۸ الی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان استان گیلان

  ۸ الی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان استان گیلان

  ۸ الی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

 • نمایشگاه صنعت ساختمان استان گیلان

  ۸ الی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

نمایشگاه مسکن ، انبوه سازان و صنایع ساختمانی اردبیل

حضور شرکت آذر ساروج سبلان، تولید کننده بلوک سبک اتوکلاو شده در نمایشگاه مسکن ، انبوه سازان و صنایع ساختمانی اردبیل
زمان : ۵ الی ۸ اسفند ماه ۱۳۹۳
مکان : نمایشگاه بین المللی اردبیل

 • نمایشگاه مسکن ، انبوه سازان و صنایع ساختمانی اردبیل

  ۵ الی ۸ اسفندماه ۹۳

 • نمایشگاه مسکن ، انبوه سازان و صنایع ساختمانی اردبیل

  ۵ الی ۸ اسفندماه ۹۳

 • نمایشگاه مسکن ، انبوه سازان و صنایع ساختمانی اردبیل

  ۵ الی ۸ اسفندماه ۹۳

 • نمایشگاه مسکن ، انبوه سازان و صنایع ساختمانی اردبیل

  ۵ الی ۸ اسفندماه ۹۳

 • نمایشگاه مسکن ، انبوه سازان و صنایع ساختمانی اردبیل

  ۵ الی ۸ اسفندماه ۹۳

 • نمایشگاه مسکن ، انبوه سازان و صنایع ساختمانی اردبیل

  ۵ الی ۸ اسفندماه ۹۳

 • نمایشگاه مسکن ، انبوه سازان و صنایع ساختمانی اردبیل

  ۵ الی ۸ اسفندماه ۹۳

برگزاری جشن بزرگداشت روز مهندس در اردبیل

شرکت آذر ساروج سبلان به عنوان حامی جشن بزرگداشت روز مهندس ، حضوری پررنگ داشت
زمان : ۵ اسفند ماه ۱۳۹۳

 • جشن بزرگداشت روز مهندس در اردبیل

  ۵ اسفندماه ۱۳۹۳

 • جشن بزرگداشت روز مهندس در اردبیل

  ۵ اسفندماه ۱۳۹۳

 • جشن بزرگداشت روز مهندس در اردبیل

  ۵ اسفندماه ۱۳۹۳

 • جشن بزرگداشت روز مهندس در اردبیل

  ۵ اسفندماه ۱۳۹۳

 • جشن بزرگداشت روز مهندس در اردبیل

  ۵ اسفندماه ۱۳۹۳

 • جشن بزرگداشت روز مهندس در اردبیل

  ۵ اسفندماه ۱۳۹۳

 • جشن بزرگداشت روز مهندس در اردبیل

  ۵ اسفندماه ۱۳۹۳

 • جشن بزرگداشت روز مهندس در اردبیل

  ۵ اسفندماه ۱۳۹۳

 • جشن بزرگداشت روز مهندس در اردبیل

  ۵ اسفندماه ۱۳۹۳

 • جشن بزرگداشت روز مهندس در اردبیل

  ۵ اسفندماه ۱۳۹۳

 • جشن بزرگداشت روز مهندس در اردبیل

  ۵ اسفندماه ۱۳۹۳

مراسم اعطای نشان ملی استاندارد ایران به شرکت آذر ساروج سبلان

در آستانه فرا رسیدن سی و ششمین بهار انقلاب ، در مراسمی با حضور مدیر کل استاندارد استان اردبیل ، اعضای کمیته تخصصی کنترل کیفیت مصالح ساختمانی و رئیس بانک صنعت و معدن اردبیل ، نشان استاندارد ملی ایران به شرکت فرآورده های ساختمانی آذر ساروج سبلان، تولید کننده بلوک سبک اتوکلاو شده اعطا گردید.

 • نشان استاندارد ملی ایران

  مراسم اعطای نشان ملی استاندارد ایران

 • نشان استاندارد ملی ایران

  مراسم اعطای نشان ملی استاندارد ایران

 • نشان استاندارد ملی ایران

  مراسم اعطای نشان ملی استاندارد ایران

 • نشان استاندارد ملی ایران

  مراسم اعطای نشان ملی استاندارد ایران

 • نشان استاندارد ملی ایران

  مراسم اعطای نشان ملی استاندارد ایران

 • نشان استاندارد ملی ایران

  مراسم اعطای نشان ملی استاندارد ایران

 • نشان استاندارد ملی ایران

  مراسم اعطای نشان ملی استاندارد ایران

 • نشان استاندارد ملی ایران

  مراسم اعطای نشان ملی استاندارد ایران

 • نشان استاندارد ملی ایران

  مراسم اعطای نشان ملی استاندارد ایران

 • نشان استاندارد ملی ایران

  مراسم اعطای نشان ملی استاندارد ایران

 • نشان استاندارد ملی ایران

  مراسم اعطای نشان ملی استاندارد ایران

 • نشان استاندارد ملی ایران

  مراسم اعطای نشان ملی استاندارد ایران

 • نشان استاندارد ملی ایران

  مراسم اعطای نشان ملی استاندارد ایران

 • نشان استاندارد ملی ایران

  مراسم اعطای نشان ملی استاندارد ایران

 • نشان استاندارد ملی ایران

  مراسم اعطای نشان ملی استاندارد ایران

 • نشان استاندارد ملی ایران

  مراسم اعطای نشان ملی استاندارد ایران

 • نشان استاندارد ملی ایران

  مراسم اعطای نشان ملی استاندارد ایران

 • نشان استاندارد ملی ایران

  مراسم اعطای نشان ملی استاندارد ایران

 • نشان استاندارد ملی ایران

  مراسم اعطای نشان ملی استاندارد ایران

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان استان گیلان

در نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان استان گیلان ، با تکنولوژی روز دنیا میزبان شماییم
زمان : ۶ الی ۹ آبان ماه ۱۳۹۳
مکان : نمایشگاه بین المللی گیلان

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان گیلان

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان گیلان

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان گیلان

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان گیلان

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان گیلان

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان گیلان

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان گیلان

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان گیلان

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان گیلان

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان گیلان

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان گیلان

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان گیلان

 • نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان

  نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان گیلان

مراسم افتتاحیه آذر ساروج سبلان

کارخانه آذر ساروج سبلان ، بزرگترین تولید کننده بلوک سبک اتوکلاو شده در شمالغرب کشور با حضور مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت به بهره برداری رسید.

 • افتتاحیه آذر ساروج سبلان

  مراسم افتتاحیه آذر ساروج سبلان

 • افتتاحیه آذر ساروج سبلان

  مراسم افتتاحیه آذر ساروج سبلان

 • افتتاحیه آذر ساروج سبلان

  مراسم افتتاحیه آذر ساروج سبلان

 • افتتاحیه آذر ساروج سبلان

  مراسم افتتاحیه آذر ساروج سبلان

 • افتتاحیه آذر ساروج سبلان

  مراسم افتتاحیه آذر ساروج سبلان

 • افتتاحیه آذر ساروج سبلان

  مراسم افتتاحیه آذر ساروج سبلان

 • افتتاحیه آذر ساروج سبلان

  مراسم افتتاحیه آذر ساروج سبلان

 • افتتاحیه آذر ساروج سبلان

  مراسم افتتاحیه آذر ساروج سبلان

 • افتتاحیه آذر ساروج سبلان

  مراسم افتتاحیه آذر ساروج سبلان

 • افتتاحیه آذر ساروج سبلان

  مراسم افتتاحیه آذر ساروج سبلان

 • افتتاحیه آذر ساروج سبلان

  مراسم افتتاحیه آذر ساروج سبلان

 • افتتاحیه آذر ساروج سبلان

  مراسم افتتاحیه آذر ساروج سبلان

 • افتتاحیه آذر ساروج سبلان

  مراسم افتتاحیه آذر ساروج سبلان

 • افتتاحیه آذر ساروج سبلان

  مراسم افتتاحیه آذر ساروج سبلان

 • افتتاحیه آذر ساروج سبلان

  مراسم افتتاحیه آذر ساروج سبلان

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

آذر ساروج سبلان، در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران، با تکنولوژی روز دنیا میزبان شماست
زمان : ۱۹ الی ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳
مکان : محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

 • نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

  نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

 • نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

  نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

 • نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

  نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

 • نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

  نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

 • نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

  نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

 • نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

  نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

 • نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

  نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

 • نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

  نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

 • نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

  نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

 • نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

  نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

 • نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

  نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

 • نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

  نمایشگاه صنعت ساختمان تهران