بستن

 33873800 45 0098                info@azarsarooj.com

ساختمان کمیته امداد امام خمینی (ره) اردبیل

پروژه کمیته امداد امام خمینی (ره) اردبیل

  • تجاری

  • اردبیل

پروژه اجرا شده با استفاده از بلوک سبک اتوکلاو شده آذر ساروج سبلان در اردبیل- ساختمان کمیته امداد امام خمینی (ره) اردبیل